برنامه ریزی کسب و کار اینترنتی

طراحی کسب و کار اینترنتی کسب و کار اینترنتی می تواند یک کسب و کار بسیار پر رونق باشد. یک مغازه کتاب فروشی را در نظر بگیرید که در یک کوچه بن بست قرار دارد. چون در آن کوچه رفت و آمد چندانی وجود ندارد، تعداد مشتریان این کتاب فروشی محدود به تعداد افرادی است […]

نوشته برنامه ریزی کسب و کار اینترنتی اولین بار در گروه مدیر ذهن پدیدار شد.