رییس جمهور: شورای عالی ولسوالی‌ها ایجاد شود

روزنامه اطلاعات روز – مردم سالاری را پدید می آورد

اطلاعات
روز:
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور به
اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی هدایت داده تا به منظور تأمین ارتباط مستقیم با
ولسوالی‌ها، شورای عالی ولسوالی‌ها را ایجاد کند.

او گفته است که از طریق شورای عالی ولسوالی‌ها، ولسوال‌ها
می‌توانند خواست‌ها و نیازمندی‌های شان را مستقیم با رییس جمهور شریک کنند.

آقای غنی شام روز پنجشنبه (۱۹ میزان) در مراسم اختتامیه‌ی
کنفرانس ملی ولسوال‌ها در ارگ ریاست جمهوری گفته است: « سال
آینده از کود خاص برای ایجاد کمپلکس‌های اداری ولسوالی‌ها بودجه‌ی خاص درنظر گرفته می‌شود و نیز به ولسوال‌های
که بهترین طرح را ارائه نمایند، بودجه‌ی رقابتی اختصاص می‌یابد.»

رییس جمهور غنی از ولسوال‌ها خواسته است تا به منظور تقویت تولیدات
داخلی و رشد اقتصادی، سیستم خریداری تولیدات زراعتی را با شهرها تنظیم کنند.

آقای غنی تأکید کرده که تا دو ماه آینده، بزرگترین نمایشگاه تولیدات
زراعتی افغانستان در عربستان سعودی گشایش خواهد یافت.

او افزوده که حضور افراد مسلح غیر مسوول و زورمندان قابل قبول نیست و
به هر سطحی که باشند، با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

رییس جمهور در مراسم اختتامیه کنفرانس ولسوالان همچنان گفته است که مشروعیت
نظام به ولسوالی‌ها ارتباط دارد.

به گفته‌ی او، در ولسوالی‌های ناامن که سیستم قضایی فعال نمی باشد،
الی تأمین امنیت، مشکلات از طریق جرگه‌های مشروع حل شود.

آقای غنی تأمین صلح در سطح ولسوالی‌ها را بدون مشارکت مردم ناممکن
دانسته و به اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی هدایت داده تا لیست افرادی که برای تأمین
صلح تاثیرگزار‌اند، را تشخیص و ترتیب نماید.

رییس جمهور افزوده است: «تشکیل ادارات در مرکز باید کم و در ولایات
افزایش یابد و در صورت نیاز، ولایات جدید نیز ایجاد خواهند شد.»

او به برگزاری انتخابات پارلمانی، شورای ولسوالی‌ها و ریاست جمهوری تأکید
کرده و گفته است که هیچ کس حق مداخله در امور انتخابات را ندارد.

نوشته رییس جمهور: شورای عالی ولسوالی‌ها ایجاد شود اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.