زندگینامه پریسا تبریز شاهزاده گوگل

زندگینامه پریسا تبریز دختر ایرانی که ملقب به شاهزاده گوگل است. دختر باهوش و با استعداد ایرانی که امروز ده ها نفر در شرکت گوگل راسرپرستی میکند چه کسی است؟

نوشته زندگینامه پریسا تبریز شاهزاده گوگل اولین بار در گروه مدیر ذهن پدیدار شد.

زندگینامه سومبات هاکوپیان موسس هاکوپیان

زندگینامه سومبات هاکوپیان ایرانی ارمنی تباری که توانست شرکت قدرتمندی همچون هاکوپیان را بنیان گذاری کرده و بعد از سالیان زیاد پرقدرت آن را به جلو ببرد.

نوشته زندگینامه سومبات هاکوپیان موسس هاکوپیان اولین بار در گروه مدیر ذهن پدیدار شد.

ریچارد برانسون

ریچارد برانسون سرمایه گذار، کارآفرین ، رئیس و بنیان گذار گروه شرکت های هواپیمایی ویرجینکه عنوان بیش از ۴۰۰ شرکت در سراسر دنیا را از آن خود کرده است.

نوشته ریچارد برانسون اولین بار در گروه مدیر ذهن پدیدار شد.

زندگینامه پریسا تبریز شاهزاده گوگل

زندگینامه پریسا تبریز دختر ایرانی که ملقب به شاهزاده گوگل است. دختر باهوش و با استعداد ایرانی که امروز ده ها نفر در شرکت گوگل راسرپرستی میکند چه کسی است؟

نوشته زندگینامه پریسا تبریز شاهزاده گوگل اولین بار در گروه مدیر ذهن پدیدار شد.

زندگینامه سومبات هاکوپیان موسس هاکوپیان

زندگینامه سومبات هاکوپیان ایرانی ارمنی تباری که توانست شرکت قدرتمندی همچون هاکوپیان را بنیان گذاری کرده و بعد از سالیان زیاد پرقدرت آن را به جلو ببرد.

نوشته زندگینامه سومبات هاکوپیان موسس هاکوپیان اولین بار در گروه مدیر ذهن پدیدار شد.

زندگینامه استیو جابز

امروز اکثر مردم استیو جابز را می شناسند. حتی اگر او را نشناسند، شرکت او یعنی اپل را می شناسند. در واقع استیو جابز خود را با شرکت خود به مردم شناساند.

نوشته زندگینامه استیو جابز اولین بار در گروه مدیر ذهن پدیدار شد.

زندگینامه استیو جابز

امروز اکثر مردم استیو جابز را می شناسند. حتی اگر او را نشناسند، شرکت او یعنی اپل را می شناسند. در واقع استیو جابز خود را با شرکت خود به مردم شناساند.

نوشته زندگینامه استیو جابز اولین بار در گروه مدیر ذهن پدیدار شد.

زندگینامه اپرا وینفری

اپرا وینفری خواننده، تهیه کننده، هنرپیشه، مجری، خیرخواه، برنده جایزه اسکار ، کاندیدا ی جایزه گلدن کلوب و از مشهور ترین و مطرح ترین مجری های تلویزیونی است.

نوشته زندگینامه اپرا وینفری اولین بار در گروه مدیر ذهن پدیدار شد.

زندگینامه اپرا وینفری

اپرا وینفری خواننده، تهیه کننده، هنرپیشه، مجری، خیرخواه، برنده جایزه اسکار ، کاندیدا ی جایزه گلدن کلوب و از مشهور ترین و مطرح ترین مجری های تلویزیونی است.

نوشته زندگینامه اپرا وینفری اولین بار در گروه مدیر ذهن پدیدار شد.

ریچارد برانسون

ریچارد برانسون سرمایه گذار، کارآفرین ، رئیس و بنیان گذار گروه شرکت های هواپیمایی ویرجینکه عنوان بیش از ۴۰۰ شرکت در سراسر دنیا را از آن خود کرده است.

نوشته ریچارد برانسون اولین بار در گروه مدیر ذهن پدیدار شد.