احزاب سیاسی: آرای بایومتریک‌ناشده باطل شود

روزنامه اطلاعات روز – مردم سالاری را پدید می آورد

اطلاعات روز: یک روز پس از پایان انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان، اکنون شماری از احزاب سیاسی اعلام کرده است که رأی مراکزی که در آن‌ها از دستگاه بایومتریک استفاده نشده باشد را نمی‌پذیرد.

در اعلامیه‌ی کمیته‌ی سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی که امروز دوشنبه (۳۰ میزان) منتشر شده، آمده است: « در ۲۸ و ۲۹ میزان سیستم بایومتریک رأی‌دهندگان در اکثریت مراکز رأی‌دهی، ‌هدفمندانه به منظور زمینه‌سازی تقلب استفاده نشده است. از این‌رو احزاب سیاسی افغانستان نتیجه‌ی انتخابات مراکز رأی‌دهی‌یی که در آن‌ها رأی‌دهی به شیوه‌ی بایومتریک نبوده، فاقد اعتبار می‌داند.»

در اعلامیه گفته شده که کمیسیون انتخابات با درنظرنگرفتن خواست
اصلاحی و مشروع احزاب مبنی بر باطل‌کردن آرای تکراری مشمول رأی اول، بی‌اعتبارشناختن
مراکز رأی‌دهی‌یی که در آن رأی‌دهندگان بایومتریک نمی‌شوند و اجباری‌نشناختن عکس رأی‌دهنده،
زمینه‌ی تقلب گسترده را فراهم کرده است که باید مسوولانه در زمینه برای شرکای انتخاباتی
پاسخگو باشد.

احزاب سیاسی تأکید کرده‌است که تأخیر در گشایش مراکز رأی‌دهی،
مسدودماندن شماری از مراکز رأی‌دهی در سراسر کشور، کامل‌نبودن ابزار دستگاه بایومتریک،
آشنانبودن کارمندان با شیوه‌ی استفاده از دستگاه بایومتریک، نرسیدن دستگاه بایومتریک
به شماری از مراکز رأی‌دهی، دست‌کاری و جابه‌جایی فهرست رأی‌دهندگان، نبودن نام رأی‌دهندگان
در فهرست و … از جمله موارد غیرقابل اغماضی بوده که شفافیت انتخابات را زیر سوال
برده است.

در بخشی از اعلامیه‌ی احزاب سیاسی آمده است که در اکثر مراکز
رأی‌دهی به ناظران در مراحل مختلف اجازه‌ی حضور داده نشده و در بسیاری از موارد حاکمیت
مراکز در دست زورمندان بوده و تقلب سازمان‌یافته‌یی صورت گرفته است.

احزاب سیاسی همچنان گفته‌اند که با توجه با منافع علیای کشور
و در مشورت با مردم،‌ به زودی موضع مشترک و نهایی‌شان را در مورد انتخابات ۲۸ میزان
اعلام خواهد کرد.

این در حالی است که انتخابات پارلمانی روز شنبه (۲۸ میزان) در
۳۲ ولایت کشور برگزار شد.

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که در این انتخابات،
نزدیک به چهار میلیون نفر از حق رأی‌شان استفاده کرده‌اند.

نوشته احزاب سیاسی: آرای بایومتریک‌ناشده باطل شود اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.