نامزدهای دریافت جایزه برترین ورزشکار زن سال 2018 اعلام شد

اسامی نامزدهای دریافت جایزه بهترین دوومیدانی کار زن در سال 2018 اعلام شد.