توصیه های بهداشتی به زائران در پیاده روی اربعین

زائران همایش بزرگ پیاده روی اربعین حسینی بر رعایت کردن بهداشت فردی در سفر به کربلا توجه کنند.