آغاز مرحله دوم مایه کوبی طرح برفکی دام سنگین

مرحله دوم واکسیناسیون طرح برفکی، همزمان با سراسر کشور در خراسان شمالی تا پایان آبان ادامه می یابد.