اولین موضع گیری یک مقام ایران درباره خاشقجی

“رفتار سرشار از مهربانی مردم در ایام اربعین با یکدیگر نمود عظیمی از درهم تنیدگی عواطف انسانی با محبت اهل بیت(ع) است در حالی که در مقابل افرادی همواره به دنبال گسترش بغض نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت بوده اند و با توسعه مکاتب جعلی و تفکراتی نظیر اندیشه سلفی، تکفیری و وهابی چندین قرن است که آثار مخربی را در جهان اسلام بر جای گذاشته اند.”